[NUUG Foundation logo]

Hjem
Informasjon
Reisestipend
Prosjekter
Dokumenter
Kontakt
Linker
• Norsk
  English

RSS [RSS]
Facebook [F]

Sist endret 2017-07-27 14:11
webmaster@nuugfoundation.no

Prosjektoversikt

Dokumentet om prosjektutvelgelse beskriver hvordan prosjekter tildeles støtte.

Denne oversikten beskriver pågående og avsluttede prosjekter som er tildelt støtte. Søknader som ikke er innvilget er ikke nevnt. Alle beløp i NOK når ikke annet er angitt.

Navn/organisasjon Aktivitet Tildelingsdato Tildelt ramme Utbetalingsdato Utbetalt beløp Rapport
2017
Wikimedia Norge Støtte til reise til workshop og konferanse i Edinburgh 26.05.2017 16 000 - - Rapport
MySociety/Alaveteli Støtte til å arrangere konferansen AlaveteliCon 2017 03.03.2017 10 000 € - - -
Petter Reinholdsen/USIT Koordinering av friprogprosjekter 19.12.2016 200 000 - - -
2016
Forenigen Frikanalen Støtte til systemutvikling og lagringsplass 17.10.2016 120 000 17.11.2016 120 000 -
Høgskolen i Oslo og Akershus Reisestipend til en gruppe studenter for deltakelse på LISA16. 21.09.2016 60 000 08.03.2017 60 000 Rapport
5 NTNU-studenter Støtte for reise til ITS World Congress 2016 21.09.2016 50 000 12.12.2016 50 000 Rapport
Christer Gundersen Støtte for reise til eLearning Africa 2016 12.02.2016 15 500 27.06.2016 15 500 Rapport
Hackeriet Oppstart og drift av en TOR exit-node 01.02.2016 4 700 02.03.2016 4 700 -
Holder de ord Støtte til server-drift og -tjenester. Bevilget i 2 deler for utbetaling i 2015 og 2016. 17.07.2015 40 508 07.03.2016 40 508 Rapport
Petter Reinholdsen/USIT Koordinering av friprogprosjekter 23.11.2015 200 000 28.04.2017 173 353 Rapport
2015
Maja Enes Støtte for reise til 32C3, Hamburg, desember 2015 12.01.2016 7 500 25.01.2016 6 714 Rapport
Christer Gundersen Reisestøtte for deltakelse på Global Congress on Intellectual Property and the Public Interest i New Dehli. 05.11.2015 9 000 12.01.2016 8 082 Rapport
Maja Enes Reisestipend for studenter: Reise til ICANN54, Dublin 15.10.2015 5 000 05.11.2015 5 000 Rapport
Petter Reinholdtsen Dekning av utgifter til utgivelse og trykking av "Free Culture" på norsk 21.10.2015 30 000 04.02.2016 17 608 Rapport
Høgskolen i Oslo og Akershus Reisestipend til en gruppe studenter for deltakelse på LISA15. 23.09.2015 60 000 28.02.2016 60 000 Rapport
Holder de ord Støtte til server-drift og -tjenester. Bevilget i 2 deler for utbetaling i 2015 og 2016. 17.07.2015 8 102 17.08.2015 8 102 -
Christer Gundersen Støtte til Åpne digitale læringsressurser i Uganda og Etiopia 20.06.2015 139 000 06.08.2015 139 000 Rapport
OSDC.no (oslo.pm) Støtte til Open Source Developers Conference Oslo 2015 30.04.2015 100 000 15.05.2015 100 000 -
Christer Gundersen Støtte for reise til eLearning Africa 14.04.2015 16 000 09.06.2015 15 729 Rapport
NTNU-studenter CPT_SCOPE Omtale på forskning.no 30.03.2015 10 000 20.06.2016 10 000 Rapport
Wikimedia Norge Støtte til innkjøp av utstyr 30.03.2015 56 000 26.08.2015 55 220 Rapport
Petter Reinholdsen/USIT Koordinering av friprogprosjekter 14.04.2015 200 000 25.05.2016 157 303 Rapport
Kassaye Yitbarek Yigzaw Reisestipend for studenter: Reise til Medical Informatics Europe 2015, Madrid 05.03.2015 11 665 09.07.2015 9 409 Rapport
2014 (Ufullstendig)
Høgskolen i Oslo og Akershus Reisestipend til en gruppe studenter for deltakelse på LISA14. 11.11.2014 50 000 30.01.2015 50 000 Rapport
Petter Reinholdsen/USIT Koordinering av friprogprosjekter 02.03.2014 200 000 29.05.2015 144 352 Blog
- Reisestipend for studenter 2014. Ingen søknader, ingen tildeling. - 0 - 0 -
2013 (Ufullstendig)
Høgskolen i Oslo og Akershus Reisestipend til en gruppe studenter for deltakelse på LISA13. 10.10.2013 50 000 06.04.2014 50 000 Rapport
Petter Reinholdsen/USIT Koordinering av friprogprosjekter 27.05.2013 200 000 31.03.2014 111 898 Blog
- Reisestipend for studenter høsten 2013. Se egen oversikt med rapporter. - 61 000 - 57 597 -
- Reisestipend for studenter våren 2013. Ingen søknader, ingen tildeling. - 0 - 0 -
2012 (Ufullstendig)
Høgskolen i Oslo og Akershus Reisestipend til en gruppe studenter for deltakelse på LISA12. 12.07.2012 50 000 05.05.2013 50 000 Rapport
Petter Reinholdsen/USIT Koordinering av friprogprosjekter 21.06.2012 200 000 30.03.2013 161 025 Blog
- Reisestipend for studenter høsten 2012. Se egen oversikt med rapporter. - 30 500 - 30 500 -
- Reisestipend for studenter våren 2012. Se egen oversikt med rapporter. - 44 300 - 16 295 -
2011 (Ufullstendig)
Høgskolen i Oslo Reisestipend til en gruppe studenter for deltakelse på LISA11. 24.06.2011 50 000 04.04.2012 49 500 Rapport
Petter Reinholdsen/USIT Koordinering av friprogprosjekter 12.04.2011 200 000 07.06.2012 113 437 Blog
- Reisestipend for studenter høsten 2011. Se egen oversikt med rapporter. - 47 352 - 36 996 -
- Reisestipend for studenter våren 2011. Se egen oversikt med rapporter. - 46 100 - 43 641 -
2010 (Ufullstendig)
- Reisestipend for studenter høsten 2010. Se egen oversikt med rapporter. - 31 500 - 29 344 -
Petter Reinholdsen/USIT Koordinering av friprogprosjekter 09.12.2009 200 000 10.06.2011 212 812 Blog

Se også oversikt over noen eldre prosjekter.