[NUUG Foundation logo]

Hjem
Informasjon
Reisestipend
Prosjekter
Dokumenter
Kontakt
Linker
• Norsk
  English

RSS [RSS]
Facebook [F]

Sist endret 2017-01-18 15:16
webmaster@nuugfoundation.no

Reisestipend for studenter

For å bidra til rekruttering til faglige miljøer innenfor NUUG Foundations interesseområde og styrke Norges deltagelse i internasjonale fora, er det opprettet et reisestipend for studenter.

Stipendet er fra og med 2014 en løpende ordning og søknader blir mottatt og kan behandles når som helst.

Utlysning 2017 - søknader mottas

Tidligere utlysninger og tildelinger

Utlysning høsten 2010 - søknadsfristen er utgått

Tildeling høsten 2010 - rapporter foreligger

Utlysning våren 2011 - søknadsfristen er utgått

Tildeling våren 2011 - rapporter foreligger

Utlysning høsten 2011 - søknadsfristen er utgått

Tildeling høsten 2011 - rapporter foreligger

Utlysning våren 2012 - søknadsfristen er utgått

Tildeling våren 2012 - rapport foreligger

Utlysning høsten 2012 - søknadsfristen er utgått

Tildeling høsten 2012 - rapporter foreligger

Utlysning våren 2013 - søknadsfristen er utgått

Utlysning høsten 2013 - søknadsfristen er utgått

Tildeling høsten 2013 - rapporter foreligger

Utlysning 2014 - søknadsfristen er utgått

Utlysning 2015 - søknadsfristen er utgått

Utlysning 2016 - søknadsfristen er utgått