[NUUG Foundation logo]

Hjem
Informasjon
Reisestipend
Prosjekter
Dokumenter
Kontakt
Linker
• Norsk
  English

RSS [RSS]
Facebook [F]

Sist endret 2011-02-21 21:16
webmaster@nuugfoundation.no

Informasjon om NUUG Foundation

Historie

NUUG begynte med å tilby en nettverkstjeneste til sine medlemmer i 1985, i begynnelsen basert på UUCP, kommunikasjonsprotokollen som var inkludert i alle datidens UNIX-implementasjoner. UUCP-nettverket, som tilbød elektronisk post og nyhetsgrupper (Usenet), utgjorde en del av det som senere har blitt kjent som Internett og kommuniserte med den andre delen, det i hovedsak akademiske Arpanet. NUUG-nettet utgjorde den norske delen av EUnet, som var det europeiske nettet etablert av European Unix Users Group (EUUG).

Da det kommersielle Internett ble startet i begynnelsen av 1990-årene, etablerte NUUG selskapet EUnet Norge AS for å ta UUCP-tjenestene videre og utvikle dem videre inn i IP-verdenen. EUnet hadde i årene som fulgte stor suksess som en av de første ISP'ene i Norge, og tilsvarende selskaper ble ble etablert i de fleste europeiske landene. I 1996 fusjonerte 7 av disse selskapene og ble til EUnet International med hovedkvarter i Amsterdam. EUnet Norge var et av disse selskapene og NUUG ble dermed en av aksjonærene i EUnet International. Tidlig i 1998 ble EUnet International overtatt av det amerikanske selskapet Qwest Communications, med det resultat at NUUG ble sittende med et antall Qwest-aksjer.

Etter 1998 hadde NUUG bare finansiell interesse i nettverkstjenestene, og i løpet av perioden 1998 til 2000 ble alle Qwest-aksjene solgt til gode priser. Pengene som ble resultatet av dette utgjorde grunnkapitalen som ligger til grunn for etableringen av NUUG Foundation. NUUG Foundation er etablert av NUUG, men har sitt eget styre og opererer helt uavhengig av foreningen.

Etter noen år med amerikanske og nederlandske eiere, gjenoppsto EUnet Norge for en periode fra 2002 under eget navn med norske eiere. Virksomheten drives i dag (i 2011) videre som del av andre selskaper.