[NUUG Foundation logo]

Hjem
Informasjon
Reisestipend
Prosjekter
Dokumenter
Kontakt
Linker
• Norsk
  English

RSS [RSS]
Facebook [F]

Sist endret 2011-04-16 14:14
webmaster@nuugfoundation.no

Prinsipper for prosjektutvelgelse

NUUG Foundation kan vurdere å gi støtte til aktiviteter i følgende fem kategorier:

  1. stimulering av en åpen infrastruktur ved å subsidiere eller delfinansiere programvare-utviklingsprosjekter;
  2. stimulere utbredelse og utveksling av kunnskap om programvareteknologi ved å delfinansiere eller ta del i organiseringen av konferanser, kurs eller konkurranser;
  3. stimulere utvikling av en åpen infrastruktur ved å drive programutvikling under egen kontroll;
  4. stimulere avansert vitenskapelig forskning innen programvareteknologi, i samarbeid med universiteter;
  5. stimulere kunnskapsutvikling og kunnskapsutveksling om åpen infrastruktur ved å (del)finansiere utvekslingsprogrammer mellom universiteter og forskningsinstitusjoner.

For hvert prosjekt som støttes eller iverksettes, skal de følgende grunnforutsetningene være på plass så sant de er relevante:

  1. prosjektet vil resultere i utvikling, forbedring eller bedre utnyttelse av databehandlings- eller nettverks-teknologi (internett-teknologi);
  2. alle resultater av prosjektet vil blir gjort fritt tilgjengelig til samfunnet ("Åpen kildekode"/"Open Source");
  3. prosjektets resultater vil bli presentert på en passende nasjonal eller internasjonal konferanse hvis det er mulig.

Prosjekter med disse karakteristika vil bli vurdert av styret i NUUG Foundation, med eller uten bistand fra eksterne rådgivere. Den endelige beslutningen med hensyn til bevilgning av støtte til et prosjekt ligger alltid hos NUUG Foundation, med andre ord: selv om et prosjekt tilfredsstiller alle de ovenfor nevnte karakteristika, er det ikke garantert å få en positiv endelig beslutning.

For å sende inn et prosjekt for vurdering, eller for å diskutere mulige søknader med styret, send en e-post til post@nuugfoundation.no.

[Vedtatt i styremøte 17.12.2001.]