[NUUG Foundation logo]

Hjem
Informasjon
Reisestipend
Prosjekter
Dokumenter
Kontakt
Linker
• Norsk
  English

RSS [RSS]
Facebook [F]

Sist endret 2019-12-14 18:23
webmaster@nuugfoundation.no

Oppskrift

Oppsett og innsending av reiseregning med bilag

Tildeling og utbetaling av støtte til privatpersoner gjøres normalt i form av refusjon av dokumenterte utgifter, for eksempel i form av en reiseregning. Organisasjoner eller bedrifter kan etter avtale sende oss faktura.

Lag en forside etter denne malen (åpnes og redigeres med Libre Office eller OpenOffice.org). Fyll inn navn, adresse, formålet, kontonummer for overføring av penger og en linje per utgift med referanse til bilaget. Hvert bilag skal ha et nummer skrevet med tydelig skrift og dette nummeret gjentas i regnearket. Hvis en enkel oppføring i regnearket har flere underbilag (f.eks. billett og kvittering) så gis de samme nummer. Alle beløp i fremmed valuta konverteres til norske kroner. Kursen kan enten være dagens kurs når oppstillingen lages og sendes (finnes hos Norges Bank), eller kursen som er brukt ved pengeveksling eller på kredittkortavregning. Som alternativ til vårt skjema kan også reiseregningsskjema fra Staten eller en bedrift benyttes. Husk da at vi ikke yter kost- eller natt-godtgjørelse etter statens satser, men bare refunderer dokumenterte utlegg, innenfor rammen av det som er bevilget.

Bilag som ikke er i A4 format skal klebes på A4-ark. Små lapper kan gjerne klebes sammen på samme ark, men pass på å nummerere hvert enkelt bilag på eller ved selve billetten/kvitteringen.

Kontroller totalsummen, fyll inn sted og dato og skriv ut regnearket. Deretter skal det undertegnes. Hele bunken (inkludert forside med underskrift) scannes og sendes oss som en PDF-fil vedlagt en e-post. Etter nye regler fra 01.07.2014 trenger vi ikke lenger papirene tilsendt med posten. Ta likevel vare på originaldokumenter for eventuell senere kontroll.