[NUUG Foundation logo]

Hjem
Informasjon
Reisestipend
Prosjekter
Dokumenter
Kontakt
Linker
• Norsk
  English

RSS [RSS]
Facebook [F]

Sist endret 2024-07-12 18:08
webmaster@nuugfoundation.no

Prosjektoversikt

Dokumentet om prosjektutvelgelse beskriver hvordan prosjekter tildeles støtte.

Denne oversikten beskriver pågående og avsluttede prosjekter som er tildelt støtte. Søknader som ikke er innvilget er ikke nevnt. Alle beløp i NOK inkludert eventuell MVA når ikke annet er angitt.

Proj-id Navn/organisasjon Aktivitet Tildelt dato Tildelt ramme Fakturadato Utbetalt beløp Rapport
2024
2024-09 Dag-Erling Smørgrav Støtte for reise til NUUGs 40 årsjubileum som foredragsholder 10.07.2024 6 000 - - -
2024-08 Marius Malaia NONOG Støtte for reise til NLNOG Day 2024 24.06.2024 7 000 - - -
2024-07 Morten Linderud Støtte for reise til Linux Security Summit og Linux Plumbers 03.06.2024 18 000 - - -
2024-06 Petter Reinholdsen/UiO IT-avdelingen Koordinering av friprogprosjekter 03.06.2024 300 000 - - -
2024-05 Petter Reinholdsen/LinuxCNC LinuxCNC gathering June 2024 - Overført fra 2023-05: 7 671 21.05.2024 -11 571 Rapport
2024-04 Malin Bruland Utgiftsdekning for dugnadsarbeid for "Debian EDU i Ukraina" 09.04.2024 100 000 10.04.2024
10.04.2024
19 191
10 260
-
2024-03 N.N. Støtte for reise til 37C3 og FOSDEM 04.03.2024 6 104 31.05.2024 6 104 Rapport
2024-02 Valeriya Klementyeva Støtte for reise til NTNU Energy Conference 2024 i Trondheim 08.02.2024 6 500 13.03.2024 5 695 Rapport
2024-01 Norseaid Debian EDU i Ukraina - del 2- Deploy og community arbeid i Ukraina 29.02.2024 900 000
+ 50 000 pr deploy med personbil
+ 100 000 per deploy med lastebil
03.02.2024
29.02.2024
06.04.2024
02.07.2024
50 000
900 000
50 000
150 000
Blog
2023
2023-09 Norseaid Debian EDU i Ukraina - tillegg Inngår i 2023-02 - - - - -
2023-08 Digiaid - Laptops for Education Ukraine Prosjektstøtte 07.09.2023 80 000 15.09.2023 40 000 -
2023-07 Knut Yrvin Community manager - Ukraina 14.07.2023
-
-
-
-
16.05.2024
265 000
-
-
-
-
68 000
22.08.2023
11.09.2023
24.10.2023
28.11.2023
10.01.2024
16.05.2024
65 000
40 000
40 000
40 000
80 000
53 344
Blog
2023-06 Hermann Wathne Tveit og Christoffer Askeli Enoksen Støtte for reise til Scientific Computing with Python | Austin, TX . July 10-16 22.05.2023 50 000 12.09.2023 48 832 Rapport
2023-05 Petter Reinholdsen/LinuxCNC LinuxCNC gathering June 2023 08.05.2023 5 000 12.05.2023
19.06.2023
20.06.2023
23.06.2023
03.07.2023
05.08.2023
20.08.2023
-
-11 753
3 115
-10 000
1 655
3 278
6 250
4 783
Overskudd overføres
til neste år: 7 671,20
Rapport -
2023-04 Kjetil Kjernsmo Prosjekt: Digitale allmenninger som styringsmodell for teknologiutvikling 31.03.2023 (del 1) 20 000 20.04.2023 5 140 -
2023-03 ISOC Norge NIS2 og Cyber Resiliency Act med Simon Phipps 04.04.2023 21 000 28.04.2023 11 721 -
2023-02 Norseaid Debian EDU i Ukraina 30.03.2023
13.11.2023
500 000
50 000
31.03.2023
13.11.2023
500 000
50 000
-
2023-01 Petter Reinholdsen/UiO IT-avdelingen Koordinering av friprogprosjekter 23.03.2023 300 000 22.02.2024 239 062 -
2022
2022-05 EFN - Elektronisk Forpost Norge Videoutstyr for sikkerhetskonferanse 12.12.2022 53 378 06.01.2023
17.01.2023
52 931 -
2022-04 Hackeriet Minikonferanse i Romjula 2022 12.12.2022 18 000 18.02.2023
27.02.2023
13 954 Rapport
2022-03 Wikimedia Norge Oversettelse av MediaWiki til nordsamisk 25.09.2022 200 000 28.03.2023
17.04.2023
66 000 -
2022-02 Knut Yrvin Forstudie for å kunne bistå med krisehjelp i Ukraina 09.09.2022 187 500 12.09.2022 187 500 Rapport
2022-01 Petter Reinholdsen/USIT Koordinering av friprogprosjekter 13.06.2022 300 000 23.01.2023
23.02.2023
238 162 -
2021
2021-01 Petter Reinholdsen/USIT Koordinering av friprogprosjekter 20.03.2021 300 000 10.02.2022
14.03.2022
193 434 Rapport
2020
2020-04 Wikimedia Norge Støtte til innkjøp av datautstyr 22.08.2020 25 000 25.08.2020
08.09.2020
25 000 -
2020-03 Petter Reinholdsen/USIT Koordinering av friprogprosjekter 19.03.2020 300 000 09.02.2021
11.03.2021
144 684 -
2020-02 Oslo NixOS User Group Støtte til arrangementet Oslo NixOS MiniCon 2020 (reise for foredragsholder og servering på arrangementet) 17.01.2020 11 000 06.03.2020
30.03.2020
11 341 Rapport
2020-01 Luna Jernberg Støtte for reise til FOSDEM 2020, Brussel, 01.-02.02.2020 28.12.2019 4 000 SEK 07.02.2020
14.02.2020
3 083 Rapport
2019
2019-09 Wikimedia Norge Støtte for reise til WikiTechstorm i Amsterdam 04.12.2019 19 000 04.12.2019
24.01.2020
14 410 -
2019-08 Maja Enes Støtte for utgivelse av bok "Internett Internett Internett" 03.10.2019 130 000 04.10.2019
18.10.2019
130 000 Rapport Les boka
2019-07 "Right to repair" Støtte til advokatutgifter i forb. med rettssak om retten til å reparere 24.09.2019 100 000 06.09.2019
30.09.2019
100 000 -
2019-06 Adrian Kjær Dalhaug Støtte til reise til OpenInfra Days Nordic 2019, Stockholm 02.09.2019 10 050 14.10.2019
24.10.2019
7 838 Rapport
2019-05 Christer Gundersen Støtte til utgivelse av bok om fri programvare i et norsk perspektiv 31.07.2019 75 000 19.08.2019
19.08.2019

11.12.2019
13.12.2019

18.01.2020
14.02.2020
19 083

7 620

6 096
Statusrapport
2019-04 EuroBSDcon Foundation Støtte til å arrangere konferansen EuroBSDcon 2019 08.07.2019 10 000 € 18.09.2019 10 000 € -
2019-03 Salve J. Nilsen/Hackeriet/ISOC Norge/NUUG Støtte til reiseutgifter for foredragsholder til seminarer om Letsencrypt i Oslo, 8.-10.04.2019 31.03.2019 830 € 09.09.2019
01.10.2019
6 627 Rapport
2019-02 Petter Reinholdsen/USIT Koordinering av friprogprosjekter 20.01.2019 200 000 11.03.2020
10.04.2020
278 678 -
2019-01 MySociety/Alaveteli Støtte til å arrangere konferansen AlaveteliCon 2019 15.10.2018 10 000 € 06.09.2019
09.09.2019

26.09.2019
04.10.2019

27.09.2019
18.10.2019
27 850

55 117

1 639 €
Rapport
2018
2018-09 Wikimedia Norge Støtte til utstyr for workshops 25.11.2018 82 000 03.01.2019 82 000 -
2018-08 Valeriya Klementyeva, NTNU Støtte for reise til NTNU European Conference, Brussel, 26.11.2018 21.10.2018 5 833 27.12.2018 4 665 Rapport
2018-07 Maja Enes Støtte for reise til RIPE 77, Amsterdam, oktober 2018 20.10.2018 8 100 17.12.2018 7 636 Rapport
2018-06 Keld Simonsen Støtte for reise til møter i ISO/IEC JTC1/SC35 - User interfaces i Japan 2018-08-27/31 06.09.2018 18 200 08.01.2019 17 831 Rapport
2018-05 Oslo Perl Mongers Støtte til arrangementet Perl Toolchain Summit 2018 19.03.2018 10 000 € 09.04.2018 95 860 Rapport
2018-04 Keld Simonsen Støtte for reise til møter i ISO/IEC JTC1/SC35 i Genève 2018-02-12/16 16.02.2018 21 300 07.03.2018 21 299 Rapport
2018-03 Øyvind Sigmundson Schøyen og Sebastian G. Winther-Larsen, UiO Støtte for reise til Anacondacon18, Austin, TX, USA 06.02.2018 26 434 11.07.2018 25.957 Rapport
2018-02 Petter Reinholdsen/USIT Koordinering av friprogprosjekter 03.02.2018 200 000 10.04.2019 112 531 -
2018-01 MySociety/Alaveteli Støtte til å arrangere konferansen AlaveteliCon 2018. Flyttet til 2019. 15.11.2017 10 000 € - - -
2017
2017-08 Vitalii Ikoev, UIT Støtte for reise og deltakelse på e-helse i Norge 2017 10.10.2017 5 316 09.11.2017 5 073 Rapport
2017-07 Høgskolen i Oslo og Akershus Reisestipend til en gruppe studenter for deltakelse på LISA17. 25.09.2017 60 000 03.02.2018 60 000 Rapport
2017-06 Keld Simonsen Støtte for reise til møte i ISO/IEC JTC1/SC22, London 16.08.2017 6 500 07.09.2017 6 500 Rapport
2017-05 FSCONS 2017 Støtte til arrangementet Free Society Conference and Nordic Summit 2017 03.07.2017 75 000 12.07.2017 75 000 Rapport
2017-04 Ole Aamot, UiO Støtte til reise til GUADEC 2017 15.06.2017 7 738 04.08.2017 6 149 Rapport
2017-03 Wikimedia Norge Støtte til reise til workshop og konferanse i Edinburgh 26.05.2017 16 000 04.08.2017 16 000 Rapport
2017-02 MySociety/Alaveteli Støtte til å arrangere konferansen AlaveteliCon 2017. Flyttet til 2018. 03.03.2017 10 000 € - - -
2017-01 Petter Reinholdsen/USIT Koordinering av friprogprosjekter 19.12.2016 200 000 16.04.2018 193 984 -
2016
2016-07 Forenigen Frikanalen Støtte til systemutvikling og lagringsplass 17.10.2016 120 000 17.11.2016 120 000 -
2016-06 Høgskolen i Oslo og Akershus Reisestipend til en gruppe studenter for deltakelse på LISA16. 21.09.2016 60 000 08.03.2017 60 000 Rapport
2016-05 5 NTNU-studenter Støtte for reise til ITS World Congress 2016 21.09.2016 50 000 12.12.2016 50 000 Rapport
2016-04 Christer Gundersen Støtte for reise til eLearning Africa 2016 12.02.2016 15 500 27.06.2016 15 500 Rapport
2016-03 Hackeriet Oppstart og drift av en TOR exit-node 01.02.2016 4 700 02.03.2016 4 700 -
2016-02 Holder de ord Støtte til server-drift og -tjenester. Bevilget i 2 deler for utbetaling i 2015 og 2016. 17.07.2015 40 508 07.03.2016 40 508 Rapport
2016-01 Petter Reinholdsen/USIT Koordinering av friprogprosjekter 23.11.2015 200 000 28.04.2017 173 353 Rapport
2015
2015-13 Maja Enes Støtte for reise til 32C3, Hamburg, desember 2015 12.01.2016 7 500 25.01.2016 6 714 Rapport
2015-12 Christer Gundersen Reisestøtte for deltakelse på Global Congress on Intellectual Property and the Public Interest i New Dehli. 05.11.2015 9 000 12.01.2016 8 082 Rapport
2015-11 Maja Enes Reisestipend for studenter: Reise til ICANN54, Dublin 15.10.2015 5 000 05.11.2015 5 000 Rapport
2015-10 Petter Reinholdtsen Dekning av utgifter til utgivelse og trykking av "Free Culture" på norsk 21.10.2015 30 000 04.02.2016 17 608 Rapport
2015-09 Høgskolen i Oslo og Akershus Reisestipend til en gruppe studenter for deltakelse på LISA15. 23.09.2015 60 000 28.02.2016 60 000 Rapport
2015-08 Holder de ord Støtte til server-drift og -tjenester. Bevilget i 2 deler for utbetaling i 2015 og 2016. 17.07.2015 8 102 17.08.2015 8 102 -
2015-07 Christer Gundersen Støtte til Åpne digitale læringsressurser i Uganda og Etiopia 20.06.2015 139 000 06.08.2015 139 000 Rapport
2015-06 OSDC.no (oslo.pm) Støtte til Open Source Developers Conference Oslo 2015 30.04.2015 100 000 15.05.2015 100 000 -
2015-05 Christer Gundersen Støtte for reise til eLearning Africa 14.04.2015 16 000 09.06.2015 15 729 Rapport
2015-04 NTNU-studenter CPT_SCOPE Omtale på forskning.no 30.03.2015 10 000 20.06.2016 10 000 Rapport
2015-03 Wikimedia Norge Støtte til innkjøp av utstyr 30.03.2015 56 000 26.08.2015 55 220 Rapport
2015-02 Petter Reinholdsen/USIT Koordinering av friprogprosjekter 14.04.2015 200 000 25.05.2016 157 303 Rapport
2015-01 Kassaye Yitbarek Yigzaw Reisestipend for studenter: Reise til Medical Informatics Europe 2015, Madrid 05.03.2015 11 665 09.07.2015 9 409 Rapport
2014 (Ufullstendig)
2014-02 Høgskolen i Oslo og Akershus Reisestipend til en gruppe studenter for deltakelse på LISA14. 11.11.2014 50 000 30.01.2015 50 000 Rapport
2014-01 Petter Reinholdsen/USIT Koordinering av friprogprosjekter 02.03.2014 200 000 29.05.2015 144 352 Blog
- - Reisestipend for studenter 2014. Ingen søknader, ingen tildeling. - 0 - 0 -
2013 (Ufullstendig)
2013-02 Høgskolen i Oslo og Akershus Reisestipend til en gruppe studenter for deltakelse på LISA13. 10.10.2013 50 000 06.04.2014 50 000 Rapport
2013-01 Petter Reinholdsen/USIT Koordinering av friprogprosjekter 27.05.2013 200 000 31.03.2014 111 898 Blog
- - Reisestipend for studenter høsten 2013. Se egen oversikt med rapporter. - 61 000 - 57 597 -
- - Reisestipend for studenter våren 2013. Ingen søknader, ingen tildeling. - 0 - 0 -
2012 (Ufullstendig)
2012-02 Høgskolen i Oslo og Akershus Reisestipend til en gruppe studenter for deltakelse på LISA12. 12.07.2012 50 000 05.05.2013 50 000 Rapport
2012-01 Petter Reinholdsen/USIT Koordinering av friprogprosjekter 21.06.2012 200 000 30.03.2013 161 025 Blog
- - Reisestipend for studenter høsten 2012. Se egen oversikt med rapporter. - 30 500 - 30 500 -
- - Reisestipend for studenter våren 2012. Se egen oversikt med rapporter. - 44 300 - 16 295 -
2011 (Ufullstendig)
2011-02 Høgskolen i Oslo Reisestipend til en gruppe studenter for deltakelse på LISA11. 24.06.2011 50 000 04.04.2012 49 500 Rapport
2011-01 Petter Reinholdsen/USIT Koordinering av friprogprosjekter 12.04.2011 200 000 07.06.2012 113 437 Blog
- - Reisestipend for studenter høsten 2011. Se egen oversikt med rapporter. - 47 352 - 36 996 -
- - Reisestipend for studenter våren 2011. Se egen oversikt med rapporter. - 46 100 - 43 641 -
2010 (Ufullstendig)
- - Reisestipend for studenter høsten 2010. Se egen oversikt med rapporter. - 31 500 - 29 344 -
2010-01 Petter Reinholdsen/USIT Koordinering av friprogprosjekter 09.12.2009 200 000 10.06.2011 212 812 Blog

Se også oversikt over noen eldre prosjekter.