[NUUG Foundation logo]

Hjem
Informasjon
Reisestipend
Prosjekter
Dokumenter
Kontakt
Linker
• Norsk
  English

RSS [RSS]
Facebook [F]

Sist endret 2019-08-03 11:37
webmaster@nuugfoundation.no

Prosjektoversikt

Dokumentet om prosjektutvelgelse beskriver hvordan prosjekter tildeles støtte.

Denne oversikten beskriver pågående og avsluttede prosjekter som er tildelt støtte. Søknader som ikke er innvilget er ikke nevnt. Alle beløp i NOK når ikke annet er angitt.

Navn/organisasjon Aktivitet Tildelt dato Tildelt ramme Utbetalt dato Utbetalt beløp Rapport
2019
Christer Gundersen Støtte til utgivelse av bok om fri programvare i et norsk perspektiv 31.07.2019 75 000 - - -
EuroBSDcon Foundation Støtte til å arrangere konferansen EuroBSDcon 2019 08.07.2019 10 000 € - - -
Salve J. Nilsen/Hackeriet/ISOC Norge/NUUG Støtte til reiseutgifter for foredragsholder til seminarer om Letsencrypt i Oslo, 8.-10.04.2019 31.03.2019 830 € - - -
Petter Reinholdsen/USIT Koordinering av friprogprosjekter 20.01.2019 200 000 - - -
MySociety/Alaveteli Støtte til å arrangere konferansen AlaveteliCon 2019 15.10.2018 10 000 € - - -
2018
Wikimedia Norge Støtte til utstyr for workshops 25.11.2018 82 000 03.01.2019 82 000 -
Valeriya Klementyeva, NTNU Støtte for reise til NTNU European Conference, Brussel, 26.11.2018 21.10.2018 5 833 27.12.2018 4 665 Rapport
Maja Enes Støtte for reise til RIPE 77, Amsterdam, oktober 2018 20.10.2018 8 100 17.12.2018 7 636 Rapport
Keld Simonsen Støtte for reise til møter i ISO/IEC JTC1/SC35 - User interfaces i Japan 2018-08-27/31 06.09.2018 18 200 08.01.2019 17 831 Rapport
Oslo Perl Mongers Støtte til arrangementet Perl Toolchain Summit 2018 19.03.2018 10 000 € 09.04.2018 95 860 Rapport
Keld Simonsen Støtte for reise til møter i ISO/IEC JTC1/SC35 i Genève 2018-02-12/16 16.02.2018 21 300 07.03.2018 21 299 Rapport
Øyvind Sigmundson Schøyen og Sebastian G. Winther-Larsen, UiO Støtte for reise til Anacondacon18, Austin, TX, USA 06.02.2018 26 434 11.07.2018 25.957 Rapport
Petter Reinholdsen/USIT Koordinering av friprogprosjekter 03.02.2018 200 000 10.04.2019 112 531 -
MySociety/Alaveteli Støtte til å arrangere konferansen AlaveteliCon 2018. Flyttet til 2019. 15.11.2017 10 000 € - - -
2017
Vitalii Ikoev, UIT Støtte for reise og deltakelse på e-helse i Norge 2017 10.10.2017 5 316 09.11.2017 5 073 Rapport
Høgskolen i Oslo og Akershus Reisestipend til en gruppe studenter for deltakelse på LISA17. 25.09.2017 60 000 03.02.2018 60 000 Rapport
Keld Simonsen Støtte for reise til møte i ISO/IEC JTC1/SC22, London 16.08.2017 6 500 07.09.2017 6 500 Rapport
FSCONS 2017 Støtte til arrangementet Free Society Conference and Nordic Summit 2017 03.07.2017 75 000 12.07.2017 75 000 Rapport
Ole Aamot, UiO Støtte til reise til GUADEC 2017 15.06.2017 7 738 04.08.2017 6 149 Rapport
Wikimedia Norge Støtte til reise til workshop og konferanse i Edinburgh 26.05.2017 16 000 04.08.2017 16 000 Rapport
MySociety/Alaveteli Støtte til å arrangere konferansen AlaveteliCon 2017. Flyttet til 2018. 03.03.2017 10 000 € - - -
Petter Reinholdsen/USIT Koordinering av friprogprosjekter 19.12.2016 200 000 16.04.2018 193 984 -
2016
Forenigen Frikanalen Støtte til systemutvikling og lagringsplass 17.10.2016 120 000 17.11.2016 120 000 -
Høgskolen i Oslo og Akershus Reisestipend til en gruppe studenter for deltakelse på LISA16. 21.09.2016 60 000 08.03.2017 60 000 Rapport
5 NTNU-studenter Støtte for reise til ITS World Congress 2016 21.09.2016 50 000 12.12.2016 50 000 Rapport
Christer Gundersen Støtte for reise til eLearning Africa 2016 12.02.2016 15 500 27.06.2016 15 500 Rapport
Hackeriet Oppstart og drift av en TOR exit-node 01.02.2016 4 700 02.03.2016 4 700 -
Holder de ord Støtte til server-drift og -tjenester. Bevilget i 2 deler for utbetaling i 2015 og 2016. 17.07.2015 40 508 07.03.2016 40 508 Rapport
Petter Reinholdsen/USIT Koordinering av friprogprosjekter 23.11.2015 200 000 28.04.2017 173 353 Rapport
2015
Maja Enes Støtte for reise til 32C3, Hamburg, desember 2015 12.01.2016 7 500 25.01.2016 6 714 Rapport
Christer Gundersen Reisestøtte for deltakelse på Global Congress on Intellectual Property and the Public Interest i New Dehli. 05.11.2015 9 000 12.01.2016 8 082 Rapport
Maja Enes Reisestipend for studenter: Reise til ICANN54, Dublin 15.10.2015 5 000 05.11.2015 5 000 Rapport
Petter Reinholdtsen Dekning av utgifter til utgivelse og trykking av "Free Culture" på norsk 21.10.2015 30 000 04.02.2016 17 608 Rapport
Høgskolen i Oslo og Akershus Reisestipend til en gruppe studenter for deltakelse på LISA15. 23.09.2015 60 000 28.02.2016 60 000 Rapport
Holder de ord Støtte til server-drift og -tjenester. Bevilget i 2 deler for utbetaling i 2015 og 2016. 17.07.2015 8 102 17.08.2015 8 102 -
Christer Gundersen Støtte til Åpne digitale læringsressurser i Uganda og Etiopia 20.06.2015 139 000 06.08.2015 139 000 Rapport
OSDC.no (oslo.pm) Støtte til Open Source Developers Conference Oslo 2015 30.04.2015 100 000 15.05.2015 100 000 -
Christer Gundersen Støtte for reise til eLearning Africa 14.04.2015 16 000 09.06.2015 15 729 Rapport
NTNU-studenter CPT_SCOPE Omtale på forskning.no 30.03.2015 10 000 20.06.2016 10 000 Rapport
Wikimedia Norge Støtte til innkjøp av utstyr 30.03.2015 56 000 26.08.2015 55 220 Rapport
Petter Reinholdsen/USIT Koordinering av friprogprosjekter 14.04.2015 200 000 25.05.2016 157 303 Rapport
Kassaye Yitbarek Yigzaw Reisestipend for studenter: Reise til Medical Informatics Europe 2015, Madrid 05.03.2015 11 665 09.07.2015 9 409 Rapport
2014 (Ufullstendig)
Høgskolen i Oslo og Akershus Reisestipend til en gruppe studenter for deltakelse på LISA14. 11.11.2014 50 000 30.01.2015 50 000 Rapport
Petter Reinholdsen/USIT Koordinering av friprogprosjekter 02.03.2014 200 000 29.05.2015 144 352 Blog
- Reisestipend for studenter 2014. Ingen søknader, ingen tildeling. - 0 - 0 -
2013 (Ufullstendig)
Høgskolen i Oslo og Akershus Reisestipend til en gruppe studenter for deltakelse på LISA13. 10.10.2013 50 000 06.04.2014 50 000 Rapport
Petter Reinholdsen/USIT Koordinering av friprogprosjekter 27.05.2013 200 000 31.03.2014 111 898 Blog
- Reisestipend for studenter høsten 2013. Se egen oversikt med rapporter. - 61 000 - 57 597 -
- Reisestipend for studenter våren 2013. Ingen søknader, ingen tildeling. - 0 - 0 -
2012 (Ufullstendig)
Høgskolen i Oslo og Akershus Reisestipend til en gruppe studenter for deltakelse på LISA12. 12.07.2012 50 000 05.05.2013 50 000 Rapport
Petter Reinholdsen/USIT Koordinering av friprogprosjekter 21.06.2012 200 000 30.03.2013 161 025 Blog
- Reisestipend for studenter høsten 2012. Se egen oversikt med rapporter. - 30 500 - 30 500 -
- Reisestipend for studenter våren 2012. Se egen oversikt med rapporter. - 44 300 - 16 295 -
2011 (Ufullstendig)
Høgskolen i Oslo Reisestipend til en gruppe studenter for deltakelse på LISA11. 24.06.2011 50 000 04.04.2012 49 500 Rapport
Petter Reinholdsen/USIT Koordinering av friprogprosjekter 12.04.2011 200 000 07.06.2012 113 437 Blog
- Reisestipend for studenter høsten 2011. Se egen oversikt med rapporter. - 47 352 - 36 996 -
- Reisestipend for studenter våren 2011. Se egen oversikt med rapporter. - 46 100 - 43 641 -
2010 (Ufullstendig)
- Reisestipend for studenter høsten 2010. Se egen oversikt med rapporter. - 31 500 - 29 344 -
Petter Reinholdsen/USIT Koordinering av friprogprosjekter 09.12.2009 200 000 10.06.2011 212 812 Blog

Se også oversikt over noen eldre prosjekter.