[NUUG Foundation logo]

Hjem
Informasjon
Reisestipend
Prosjekter
Dokumenter
Kontakt
Linker
• Norsk
  English

RSS [RSS]
Facebook [F]

Sist endret 2016-01-26 13:55
webmaster@nuugfoundation.no

Prosjekter

Dokumentet om prosjektutvelgelse beskriver hvordan prosjekter tildeles støtte.

Denne oversikten beskriver prosjekter som er tildelt støtte, enten løpende gjennom flere år, eller som engangsbeløp. Kun prosjekter som har blitt tildelt støtte er nevnt, ikke alle søknader.

Løpende prosjekter

Reisestipend for studenter

Det er etablert et reisestipend det kan søkes når som helst i forkant av en annonsert konferanse eller et møte.

Reisestipend for studenter ved HIOA til LISA konferansen

Studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus får støtte til å reise på fellestur til LISA konferansen som arrengers hver høst i regi av Usenix i USA. Tildeling og utbetaling skjer via HIOA. Se deres rapporter: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

Skolelinux

Skolelinux har gjennom årene fått støtte til prosjektledelse, utviklersamlinger og til kommersialisering av driftstjenester.

NUUG/HIOA prisen for fri programvare

NUUG Foundation er en av støttespillerne for fri programvare-prisen og finansierer selve prisbeløpet samt dekker utgifter til prismiddag og enkelte reiseutgifter i tilknytning til arrangementet. Prisen ble sist utdelt i 2012.

Omvendt kronologisk oversikt over kortvarige og avsluttede prosjekter

OSDC Nordic 2015

Open Source Developers' Conference arrangeres i Oslo i perioden 8.-10. mai 2015. NUUG Foundation støtter arrangementet med 100 000 kroner.

April 2014: Støtte til prosjektet Maarifa.

Prosjektet er i regi av Friprogsenteret og omfatter: pilot med programmering og bruk av fri programvare og åpne innholdsressurser i utviklingsland. Bevilgning: 95 000 kroner. Prosjektrapporten er også lagt ut på Friprogbloggen.

Mars 2013: Reisestipend for deltakere til GoOpen 2013.

Det ble utlyst et reisestipend for utviklere m.v. som ønsket å delta på GoOpen i Tromsø, men som ikke fikk reisen betalt av arbeidsgiver. Det ble tildelt to stipender, som resulterte i to rapporter.

Oktober 2012: Holder de ord - støtte til aktivitet og lokaler

Holder de ord ble tildelt støtte til å dekke kostnadene for møteplassen og månedlige hackathons frem til Reklame for Alvor kampanjen starter i mai 2013.

2010-2012: Kaizendo

Kaizendo prosjektet fikk støtte til prosjektsamlinger og konferansedeltakelse.
Rapport fra YAPC::EU.
Rapport fra prosjektmøte på Island.
Rapport fra deltakelse på FOSDEM 2010.
Rapport fra Free Society Conference and Nordic Summit 2010.
Rapport fra Drumbeat Festival 2010.
Rapport fra NKUL 2011.
Prosjektet ligger fra 2012 på is og det er for tiden ingen aktivitet.

Mai 2012: Moving to Moose Hackathon 2012

Oslo Perl Mongers får støtte til å arrangere "Moving to Moose" hackathon i fjellet ved Preikestolen i Rogaland i august 2012.

April 2012: Open Legislative Data Conference

Holder de ord får støtte til å delta på Open Legislative Data Conference i Paris 6.-7. juli 2012. Her er deres rapport fra konferansen.

April 2012: Oslo.pm hackathon

Oslo Perl Mongers får støtte til å arrangere "Perl 6 Patterns" hackathon i Oslo i april 2012.

Februar 2012: Hackeriets 2-års bursdags-event

Hackeriet holder en fagdag den 11.02.2012 i Oslo i anledning sin 2-års dag. NUUG Foundation støtter arrangementet med 10 000 kroner.

November 2011: DrupalCamp 2011

Vi har gått inn som Gold Sponsor av DrupalCamp 2011 som ble arrangert i Oslo den 19. november 2011. Vi har fått denne rapporten fra vår utsendte.

2011: Perl og Semantic Web Hackathon

Kjetil Kjernsmo med flere fikk støtte til å arrangere arbeidsmøte i London i mars 2011. Se hans tekniske rapport fra samlingen.

2010: Multimediestandarder

NUUG foundation støtter Høgskolen i Østfold med drøyt 100.000 kroner for gjennomføring av et prosjekt for utvikling av åpne multimediestandarder.

media.hiof.no samarbeider med NUUG om å fremme åpne multimediestandarder. I sommer lønnes en student ved HiØ for å tilpasse og/eller utvikle brukervennlige verktøy for transkoding av video til åpne formater (i henhold til Standardiseringsrådets referansekatalog). Verktøyene vil bli gjort allment tilgjengelige som fri programvare, og er også tenkt brukt av Dipa AS for publisering av dokumentarfilm på åpent vis.

Høsten 2007: Koha oversettelse

Prosjektet for oversettelse av biblioteksystemet Koha til norsk ble tildelt støtte på 15.000 kroner. Støtten ble utbetalt etter fullført arbeid i mai 2009.

Mai 2003: Debconf and Debcamp

Støtte ble tildelt konferansene debconf og debcamp som ble holdt i Oslo i juli 2003.

Februar 2003: GStreamer konferanse

Støtte ble tildelt konferansen for for utviklere av GStreamer multimedia utviklingsplattformen.

Desember 2002: GMANE

GMANE prosjektet ble tildelt støtte på inntil 70.000 kroner for oppgradering av maskinvare.