[NUUG Foundation logo]

Hjem
Informasjon
Reisestipend
Prosjekter
Dokumenter
Kontakt
Linker
• Norsk
  English

RSS [RSS]
Facebook [F]

Sist endret 2024-01-01 11:10
webmaster@nuugfoundation.no

Reisestipend for studenter

For å bidra til rekruttering til faglige miljøer innenfor NUUG Foundations interesseområde og styrke Norges deltagelse i internasjonale fora, er det opprettet et reisestipend for studenter og andre.

Stipendet er fra og med 2014 en løpende ordning og søknader blir mottatt og kan behandles når som helst.

Utlysning 2024 og senere - søknader mottas

Tidligere utlysninger og tildelinger

Utlysning høsten 2010 - søknadsfristen er utgått

Tildeling høsten 2010 - rapporter foreligger

Utlysning våren 2011 - søknadsfristen er utgått

Tildeling våren 2011 - rapporter foreligger

Utlysning høsten 2011 - søknadsfristen er utgått

Tildeling høsten 2011 - rapporter foreligger

Utlysning våren 2012 - søknadsfristen er utgått

Tildeling våren 2012 - rapport foreligger

Utlysning høsten 2012 - søknadsfristen er utgått

Tildeling høsten 2012 - rapporter foreligger

Utlysning våren 2013 - søknadsfristen er utgått

Utlysning høsten 2013 - søknadsfristen er utgått

Tildeling høsten 2013 - rapporter foreligger

Fra 2014 finnes tildelinger og rapporter på prosjektoversikten

Utlysning 2014 - søknadsfristen er utgått

Utlysning 2015 - søknadsfristen er utgått

Utlysning 2016 - søknadsfristen er utgått

Utlysning 2017 - søknadsfristen er utgått

Utlysning 2018 - søknadsfristen er utgått

Utlysning 2019 - søknadsfristen er utgått

Utlysning 2020 - søknadsfristen er utgått

Utlysning 2021 - søknadsfristen er utgått

Utlysning 2022 og 2023 - søknadsfristen er utgått