[NUUG Foundation logo]

Hjem
Informasjon
Reisestipend
Prosjekter
Dokumenter
Kontakt
Linker
• Norsk
  English

RSS [RSS]
Facebook [F]

Sist endret 2011-01-04 22:07
webmaster@nuugfoundation.no

Reisestipend for studenter - tildelinger høsten 2010

For å bidra til rekruttering til faglige miljøer innenfor NUUG Foundations interesseområde og styrke Norges deltagelse i internasjonale fora, er det opprettet et reisestipend for studenter.

Til tross for begrenset markedsføring og kort tid til søknadsfristen midt i sommerferien så fikk vi inn 5 søknader før fristens utløp. Det viste seg at 4 av de 5 søknadene gjaldt samme konferanse (Lisa'10), men i henhold til reglene kunne vi ikke tildele mer enn ett stipend blant disse. Løsningen ble å dele ett stipend mellom to deltakere, på den måten at reisen dekkes, men ikke opphold. Dette var mulig på grunn av at studentene kan få dekket opphold fra andre kilder.

Følgende stipender ble tildelt

Navn Studiested Konferanse Tildelt beløp (NOK) Rapport
Dong Yan Høgskolen i Oslo Lisa'10, San Jose, CA, USA 7 000 Report (pdf, in English)
Domingo Diez Barrero Universitetet i Tromsø International Middleware Conference, Bangalore, India 17 500 Report (pdf, in English)
Solomon Ayananaw Habtu Høgskolen i Oslo Lisa'10, San Jose, CA, USA 7 000 Report (pdf, in English)

Reisene er nå gjennomført og rapportene foreligger (linker i tabellen ovenfor).