[NUUG Foundation logo]

Hjem
Informasjon
Reisestipend
Prosjekter
Dokumenter
Kontakt
Linker
• Norsk
  English

RSS [RSS]
Facebook [F]

Sist endret 2012-06-08 14:30
webmaster@nuugfoundation.no

Reisestipend for studenter - tildelinger høsten 2011

Vi mottok til sammen 13 søknader i denne omgangen. 9 av søknadene kom fra en gruppe studenter fra Høgskolen i Oslo som skal reise til USENIX-konferansen LISA 11. Vi har bestemt å tildele denne gruppen en egen støtte på 50 000 kroner som Høgskolen fordeler selv. Se deres rapport.

Vi har gleden av å kunne tildele støtte til 3 av de 4 øvrige søkerne.

Følgende stipender ble tildelt

Navn Studiested Konferanse Tildelt beløp (NOK) Rapport
Taridzo Comotare Universitetet i Tromsø Medicine 2.0, Stanford, California, USA 14 689 Rapport (pdf, Engelsk)
Femi Oyeyemi Universitetet i Tromsø USTTI Training Program in Telehealth, East Coast, USA 24 713 Rapport (pdf, Engelsk)
Cecilie Wian Universitetet i Bergen Linuxcon Europe 2011, Praha, Tsjekkia 7 950 Rapport (pdf, Norsk)

Reisene er nå gjennomført og rapportene foreligger (linker i tabellen ovenfor).